Įgyvendinami projektai

UAB „Grožio chirurgija“ diegia naują verslo procesų valdymo sistemą pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę NR. 03.31-LVPA-K-806 „E-Verslas LT“. Pagal Lietuvos verslo paramos agentūros patvirtintą paraišką Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0387 bus įdiegta inovatyvi gamybos valdymo sistema, kuri optimizuos šiuos verslo procesus: klientų valdymo, tiekimo logistikos, el. rinkodaros, operacinių valdymo, pacientų valdymo ir kt. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Grožio chirurgija“ diegia inovatyvią vadybos metodiką pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-820 „Procesas LT“. Siekiant padidinti įmonės produktyvumą bei konkurencingumą pagal Lietuvos verslo paramos agentūros patvirtintą paraišką Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0026 bus įdiegta inovatyvi vadybos metodika. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.