Privatumo politika

Jei naudojatės mūsų interneto svetainėje www.groziochirurgija.lt (toliau – Internetinė svetainė) mūsų paslaugomis arba pateikiate mums bet kokius savo duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti.

Kokią informaciją mes renkame?

Jums apsilankius mūsų Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

  • norėdami tvarkyti Jūsų Internetinėje svetainėje, telefonu ir/ar el. paštu pateikiamas užklausas, renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir Jūsų paklausimo tekstą. Šie duomenys saugomi 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos.
  • informaciją, kurią renkame slapukų pagalba (detaliau apie tai žr. „Slapukai“).
  • vardą, pavardę, telefono numerį ir el. pašto adresą, siųsdami tiesioginės rinkodaros pranešimus, jei išreiškėte savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros priemonių gavimo. Šie duomenys yra saugomi 2 (dvejus) metus nuo sutikimo davimo dienos.

 

Slapukai

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.
Siekdami analizuoti naudojimąsi šia Interneto svetaine, mes naudojame „Google Analytics“ ir kitus panašaus pobūdžio įrankius. Šie įrankiai generuoja statistikos ir kitą informaciją apie Interneto svetainės naudojimą pagal slapukus, kurie yra saugomi vartotojų kompiuteriuose. Informacija, surinkta apie apsilankymus Interneto svetainėje, yra naudojama ataskaitų apie Interneto svetainės naudojimą kūrimui. Šią informaciją saugo Google ar kitas paslaugos teikėjas. Slapukus taip pat naudojame atpažindami Jus, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją.
Daugiau informacijos apie Internetinėje svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapukas Slapuko pavadinimas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
cf_form1 Pažymi, kad buvo atidaryta kontaktų forma ir nurodo, daugiau jos nerodyti Įeinant į svetainę 7 dienos Loginė reikšmė 1 arba 0
cf_form2 Pažymi, kad buvo atidaryta kontaktų forma ir nurodo, daugiau jos nerodyti Įeinant į svetainę 7 dienos Loginė reikšmė true arba false
_ga Google tagmanager sistemos vartotojo identifikavimui Įeinant į svetainę 24 mėnesiai Unikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai
_gid Google tagmanager sistemos vartotojo identifikavimui Įeinant į svetainę 24 valandas Unikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai
_gat_gtag_UA_115746750_1 Google tagmanager sistemos vartotojo identifikavimui Įeinant į svetainę Iki svetainės lango uždarymo Unikalus vartotojų ir modulių identifkatoriai
cookieAccepted Pažymi, kad vartotojas sutinka, kad būtų irašomi kukiai. Kai vartotojas sutinka gauti slapukus 12 mėnesių Loginė reikšmė 1 arba 0

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį šios Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis, įskaitant dalyvavimą aukcionuose.

Tiesioginė rinkodara

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie mūsų siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, mes galime elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys.
Jeigu Jūs sutikote, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kada nemokamai nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą tiek, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, informuodami mus el. pašto adresu info@groziochirurgija.lt ir (arba) paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Jums jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.

Trečiosios šalies medžiaga ir trečiosios šalies svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių reklamos turinį.
Mūsų Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines (įskaitant mūsų partnerių svetaines). Lankytis trečiosios šalies svetainėje galite savo pačių rizika. Mes neprisiimame jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės nei už turinį, informacijos tikslumą ar nuomones, išreikštas tokiose svetainėse, nei už jose siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, nuorodos neturi būti suprantamos taip, kad mes, mūsų Interneto svetainė yra siejama ar susijusi su tokiomis svetainėmis.
Mūsų informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Mes neprisiimame jokios atsakomybės nei už medžiagą, paimtą ar skelbiamą trečiosios šalies svetainėje, kuri yra pateikiama kaip nuoroda mūsų jums skirtoje informacinėje medžiagoje, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.
Bet kokia informacinėje medžiagoje mūsų pateikta nuoroda į svetainę nereiškia, kad mes ją palaikome. Jei norite prisijungti prie trečios šalies interneto svetainių, į kurias pateikiama nuoroda, galite tai daryti savo pačių rizika.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Jūsų teisės

Turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis, prašyti šiuos duomenis ištaisyti, perkelti, pašalinti ar užblokuoti, taip pat nesutikti su šių duomenų tvarkymu. Jei norite šiomis teisėmis pasinaudoti, kreipkitės raštu toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.
Pretenzijos
Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisė yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus su skundu. Mes Jus užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą mes susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
Taip pat informuojame, kad Bendrovėje duomenų apsaugos pareigūne yra paskirta UAB „UAB Grožio chirurgija“ teisininkė Ina Samušienė. Į duomenų apsaugos pareigūnę galite kreiptis visais klausimas, susijusiais su Jūsų asmeniniu duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis el. pašto adresu ina@groziochirurgija.lt arba telefonu Nr. +370 37 777 500.
Esant poreikiui, duomenų apsaugos pareigūnas taip pat galės Jums padėti kreiptis į priežiūros instituciją, Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl skundo tyrimo eigos ir (ar) rezultatų.

Atsakomybė

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:
UAB „Grožio chirurgija“
Bendrovės kodas 302309482
Registracijos adresas – Partizanų g. 17, Vilnius
Tel. +370 52 555900
El. paštas info@groziochirurgija.lt

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018-04-18.